Home


DIAS-foredrag
Ara Moana går til filmen
Ara Moana - før og nu
Workshops på Tahiti
>Nyheder

Ara Moana før og nu
Forfatter: Adam Hvid
Sidst revideret: 13-01-2004 

Ara Moana 1995 - 2003.

Skandinavisk Polynesisk Venskabsforening (SPV) gennemførte i samarbejde med den Polynesiske NGO Hiti Tau i 1996-98 et togt fra København til Tahiti med den 64 fod, dansk byggede polynesiske dobbeltkano Ara Moana. Formålet med togtet var at skabe en anderledes platform for kulturudveksling i forbindelse med en autentisk kulturrejse - at forene kræfter fra Nord med Kræfter fra Syd for fokus på traditionelle kulturværdier og oprindelige folks ret til selvbestemmelse. Projektet blev støttet af en lang række danske fonde, firmaer, vikingeskibs-museet, Mellemfolkeligt Samvirke samt Kulturministeriet. (Se i øvrigt www.aramoana.dk for projektbeskrivelse og yderligere om togt/historie.)

Projektet Ara Moana var i høj grad inspireret af en bevægelse på Hawaii centreret omkring Polynesian Voyaging Society (PVS), som konstruerer og sejler traditionelle dobbeltkanoer. Projekter der involverer hele lokalsamfund (community projects se i øvrigt www.pvs-hawaii.com ) og afstedkommer genopdagelse af traditionel maritim kultur og større selvforståelse. PVS sejler og vedligeholder adskillige dobbeltkanoer efter traditionelle principper, hvilket blandt meget andet inkluderer naturnavigation (wayfinding), navigation uden hjælpemidler.

Ara-Moana for sejl
Ara-Moana for sejl


Det lange og til tider dramatiske togt blev dokumenteret undervejs med DV-kamera, og i skrivende stund arbejder produktionsselskabet SPOR-Media på at producere 6 afsnit til TV2, med arbejdstitlen: Ara Moana - Sti over havet. (Ara Moana betyder sti over havet på polynesisk).

Polynesien og oprindelig kultur.

Indtil for lige godt 200 år siden var det vi i dag kalder Polynesien - som dækker landene i den polynesiske trekant: New Zealand, Tonga, Samoa, Amerikansk Samoa, Cook-øerne, Fransk Polynesien, Hawaii og Påskeøen for at nævne de vigtigste - hjemsted for den kultur i Verden, som havde størst geografisk udbredelse. En helt unik kultur som havde evnet at sprede sig over et kolossalt område ved hjælp af hundreder af generationers udvikling af maritime kundskaber. Yderst avanceret bådbyggerteknik kombineret med næsten overnaturlig forståelse for oceanet og astronomien. En slags højt udviklet stenalderkultur uden kendskab til metal eller skriftsprog, men med avancerede politiske magtstrukturer og altså helt overlegen sødygtighed.

Mødet med den vestlige Verdens kolonimagter og deres behov i forbindelse med industrialiseringsprocesserne i Europa og USA skulle dog her som så mange andre steder blandt Verdens oprindelige folkeslag og kulturer få katastrofale følger. Magtkampe og nye sygdomme reducerede befolkningen med gennemsnitligt 85 % i løbet af ganske få generationer. Den oprindelige naturreligion erstattedes af forskellige former for kristendom og området blev delt op mellem de førende kolonimagter. Den så afgørende infrastruktur baseret på sejlads med store havgående dobbeltkanoer ophørte og dermed forsvandt forudsætningen for en homogen polynesisk kultur.

I dag finder man i Polynesien bortset fra på New Zealand og Hawaii en situation præget af udstrakt selvstyre. Men overalt samtidig en situation præget af den rodløshed som følger af at være del af en næsten forsvunden kultur i en hverdag totalt domineret af globalisering, internet og materialisme. Modsætningen er total og frustrationerne alvorlige. Løsningen kunne være at vende situationen fra "enten eller" til "både og": Traditionel kultur i moderne økonomi frem for traditionel kultur eller moderne økonomi. Kodeordene er kulturel selvbevidsthed og det er en mulighed fordi den traditionelle kultur stadig ligger lige under overfladen - "kun" 200 år tilbage.

Ta'urua Fau Papa arbejder tæt sammen med foreningen Te Hivarereata for genopdagelse af alle aspekter af den traditionelle Maohi kultur - med særligt fokus selvfølgelig på dobbeltkanoen som symbol og vidnesbyrd om kulturens imponerende historie.

Umiddelbart kunne man tænke at det er en sag for polynesiere, som der ikke er grund til at blande sig i - og det ville i og for sig ikke være forkert. Men Ara Moana har også danske rødder, og det giver en unik mulighed for kulturudveksling i og med at danskere kan deltage i arbejdet i Polynesien. Og det viser sig i øvrigt hurtigt at det ikke kun er polynesierne der har brug for at forene sig med deres kulturelle identitet.

Status august 2003.

Efter Ara Moana nåede frem til Tahiti blev hun overdraget til de nye interessenter som organiserede sig i foreningen Ta'urua Fau Papa. Opkaldt efter Tahitis senitstjerne Sirius udgør foreningen dobbeltkanoens familie og hjem på Tahiti. Nye togtplaner blev udarbejdet med omfattende forberedende arbejder. Naturen kom dog på tværs da en uventet orkan blæste Ara Moana på et rev ud for Moorea - naboøen til Tahiti i foråret 1999. Revet slog et stort hul i styrbord skrog og Ara Moana fyldtes med vand. Hun blev sat på land og de mange kilometer reb som hun er bundet sammen med blev løsnet, så dæk og dækbjælker, skrog, mast og sejl kunne komme i sikkerhed.

I julen 2001 drog repræsentanter fra SPV til Tahiti, for sammen med foreningen på Tahiti at lave halvtag og forberede en reparation. Skaderne viste sig dog mere omfattende end først antaget, og det kræver en massiv indsats at få Ara Moana sejlklar igen.

Vi er i SPV enige om at Ara Moana projektets vision er af en sådan kvalitet og dybde, at vi igen vil stille vor tid og arbejdskraft til rådighed. I samråd med Ta'urua Fau Papa sigter vi derfor mod at have deltagere på Tahiti i perioden november-april for at hjælpe med en række omfattende reparationer. Reparationerne i sig selv afskrækker ikke, da Ara Moana undervejs i forløbet er blevet ombygget og repareret adskillige gange.

Ara Moana i fremtiden

Det er SPVs primære ønske i videst mulige omfang at støtte Ta'urua Fau Papa i arbejdet med at planlægge, koordinere og udføre de nødvendige reparationer på Ara Moana. Der afholdes i februar 2004 en ceremoni og et stormøde for at samle kræfter fra Fransk Polynesien, Hawaii, New Zealand og Danmark. Umiddelbart derefter påbegyndes den første af i alt tre workshops som tilsammen skal gøre Ara Moana sejlklar, uddanne en besætning og indlede det efterfølgende kulturelle arbejde. Deltagerne vil repræsentere alle de nævnte lande. Se vedlagt: Introduktion til workshops, budget og tidsplan.

Når Ara Moana er repareret og sødygtig igen og de første testsejladser er gennemført genoptages det afbrudte projekt, og et nyt togt forberedes. Ara Moana vil tilslutte sig "The Family of the Canoe" i Polynesien, sammenslutningen af dobbeltkanoer i Stillehavet og synonym for en bevægelse for at genetablere Polynesien som én kultur på tværs af nye politiske afgrænsninger. Det første togt vil sandsynligvis bringe hende rundt i hele det sydlige Stillehav. Fra Tahiti over Cook, Samoa og Tonga til Ao Tea Roa (New Zealand) og derfra tilbage over Australerne til Rapa Nui (Påskeøen) inden retur til Tahiti.

Hun vil efter alt at dømme beholde sin base på Tahiti men besætningerne vil være blandede og med tiden repræsentere alle de polynesiske regioner, og så altså Danmark ind imellem. Hele tiden vil hun sejle for kulturel autencitet og mangfoldighed, identitet og selvbestemmelse.


Søg

Sprog
English
Dansk

Tilhørende links
Ara Moana 1995 - 2003
Oprindelig kultur
Status august 2003
Ara Moana i fremtiden