Home


Foreningen
Hidtidige aktiviteter
Hiti Tau
Motu Haka
Polynesian Voyaging Society
Musée des Iles
Vikingeskibshallen
Mellemfolkeligt Samvirke
Sponsorer
>Baggrund>Projektets historie

Vikingeskibshallen
Forfatter: Bo Præst Nielsen
Sidst revideret: 19-10-2003

Vikingeskibshallen formidler information om de maritime bedrifter i vikingetidens Danmark. Dette sker dels gennem udstillinger af de danske skibsfund, dels gennem sejlads med rekonstruktioner af vikingeskibe i nordiske farvande og sidst, men ikke mindst, gennem omfattende forskning i tidens maritime kultur, bådenes konstruktion og sødygtighed og vikingernes navigationsmetoder. Denne navigation har mange lighedspunkter med den polynesiske og heri ligger en oplagt samarbejdsmulighed mellem Vikingeskibshallen og Ara-Moana.

Mere konkret kan samarbejdet komme til at fungere gennem Skolen for maritim kulturvejledning, som er en virksomhed knyttet til Vikingeskibshallen. Skolen er meget positivt indstillet overfor at gennemføre introduktionskurser i traditionel nordisk navigation og vikingekultur generelt for de danskere, som skal være besætning i Polynesien. Også samarbejde omkring mere brede seminarer i "Naturnavigation", hvor polynesiske og danske navigatører mødes i Danmark, er en oplagt mulighed, som der arbejdes på sideløbende med aktiviteterne i Polynesien.


Søg

Sprog
English
Dansk