Home


Foreningen
Hidtidige aktiviteter
Hiti Tau
Motu Haka
Polynesian Voyaging Society
Musée des Iles
Vikingeskibshallen
Mellemfolkeligt Samvirke
Sponsorer
>Baggrund>Projektets historie

Hiti Tau
Forfatter: Bo Præst Nielsen
Sidst revideret: 19-10-2003

Hiti Tau (Conseil National des ONG du pays Maohi) er en folkelig, kulturel NGO (non Governmental organization), som arbejder på at få Fransk Polynesien genoptaget på FNs liste over lande, der skal afkoloniseres. Hiti Tau bekender sig ikke til nogen religiøs retning eller politisk overbevisning, men vil ikke afstå fra stillingtagen til spørgsmål af politisk karakter. Hiti Tau er et forum for diskussion og politisk debat om indfødte folks ret til selvbestemmelse, og andre rettigheder i øvrigt.

Hiti Tau er solidarisk med de polynesiske samfundsgrupper, og støtter dem ved hjælp af forskellige udviklingsprojekter. Gennem projekterne søger Hiti Tau at udvikle den lokale produktion, samtidig med at der bliver værnet om den kulturelle identitet hos de samfundsgrupper, der er påvirket af Frankrigs atomprøvesprængninger, og sørget for, at de ikke bliver udelukket fra det øvrige samfund.

Hiti Tau har opstartet projekter indenfor følgende områder:

  • Projekter for unge indenfor fiskeri, dyrehold, havebrug.
  • Projekter for kvinder indenfor traditionel medicin.
  • Projekter indenfor miljøbeskyttelse.
  • Projekter indenfor træning i organisatoriske færdigheder.
  • Sundhedsundersøgelse af befolkningen efter 30 år med atomprøvesprængninger. Undersøgelsen bliver forestået som et samarbejde med Læger uden grænser, og socialforskere fra et hollandsk universitet.

Søg

Sprog
English
Dansk