Home


Polynesien i et historisk perspektiv
Polynesisk navigation og søfart
Ara-Moana i Fransk Polynesien
Projektets historie
Tekniske specifikationer for Ara-Moana
Diasshow fra bygning af Ara Moana
>Baggrund

Projektets historie
Forfatter: Bo Præst Nielsen
Sidst revideret: 20-01-2004

Projektet blev i 1985 startet af typograf Poul Pedersen, som fra 1958-1962 var bosat i New Zealand. Gennem hans interesse for polynesisk kultur, opstod ideen til et bådprojekt, der dels kunne skabe opmærksomhed om polynesernes kultur og samfundsforhold og dels kaste lys over den maritime bedrift, der ligger til grund for befolkningen af de polynesiske øer.

Søsætning Ara-Moana 1985-1987 v/Bo Præst Nielsen
Ara Moana blev bygget på Mors af Poul Pedersen fra årene 1985 til 1987. Op til da havde der pågået en omfattende planlægning.
[Spil]  [Stop]  [Fortsæt]  [Forrige]  [Næste]  Varighed: ca. 300 sec

Fra 1985-1987 byggede og søsatte Poul Pedersen således en 64 fod traditionel polynesisk dobbeltkano, sideløbende med, at der blev dannet en forening til at støtte projektet.

Råderetten til båden blev overgivet til Projektgruppen Ara-Moana, som består af Poul Pedersen (bådejer), Bo Præst Nielsen (projektleder DK), Sune Sandø (projektkoordinator), Rasmus Elmquist Casper (skipper og projektleder Ara-Moana) og formanden for Skandinavisk/Polynesisk Venskabsforening Ara-Moana (SPVA), Susanne Koch Andersen.

Projektgruppen udgør en effektiv og handlekraftig gruppe, og SPVA har til opgave at bidrage til projektets gennemførelse.

Ara-Moana er blevet testsejlet i nordeuropæiske farvande, siden den blev søsat.


Søg

Sprog
English
Dansk

Tilhørende links
Foreningen
Hidtidige aktiviteter
Hiti Tau
Motu Haka
Polynesian Voyaging Society
Musée des Iles
Vikingeskibshallen
Mellemfolkeligt Samvirke
Sponsorer