Home


Polynesien i et historisk perspektiv
Polynesisk navigation og søfart
Ara-Moana i Fransk Polynesien
Projektets historie
Tekniske specifikationer for Ara-Moana
Diasshow fra bygning af Ara Moana
>Baggrund

Ara-Moana i Fransk Polynesien
Forfatter: Bo Præst Nielsen
Sidst revideret: 19-10-2003

Følgende er de rammer, som er blevet aftalt for Ara-Moanas funktion i Fransk Polynesien.

Projektgruppen Ara-Moana og Skandinavisk/Polynesisk Venskabsforening Ara-Moana samarbejder med den fransk polynesiske paraplyorganisation Hiti Tau om etableringen af en sejlerskole i Fransk Polynesien med dobbeltkanoen Ara-Moana som den fysiske platform.

  • Træningsprojekt for unge maorier og skandinaver i moderne og traditionel navigation. Traditionel navigation skal forstås bredt med alle de kulturelle aktiviteter og aspekter, der er knyttet til rejser over havet. Båden vil også blive brugt til undervisning af skolebørn når den er i havn.
  • Fysisk og symbolsk samlingspunkt for Hiti Tau i forbindelse med møder og festivaler, og gennem sejladserne, et bånd, der knytter grupperne på de centrale og perifere øer i Fransk Polynesien tættere sammen.
  • Kontakt mellem folk i hele Stillehavet. I første omgang ved sejladser indenfor det polynesiske område. PVS´s (Polynesian voyaging Society) netværk vil blive brugt.
  • Kulturskib og base for udveksling på mange områder mellem vores regioner. Der vil så vidt muligt hele tiden være lige mange polynesere og skandinaver ombord.

Instruktørerne vil komme fra Stillehavsområdet såvel som fra Nordeuropa. Derude fungerer Polynesian Voyaging Society (PVS), som er en sammenslutning af dobbeltkanoprojekter for hele det polynesiske område. Her igennem er vi i kontakt med kvalificerede polynesiske navigatører.

Ara-Moana samarbejder med Hiti Tau om organiseringen af unge i området. Den overordnede planlægning af togter og kulturelle aktiviteter varetages af projektgruppen i samarbejde med de relevante polynesiske grupper.


Søg

Sprog
English
Dansk