Home


Navigation
Navigatøren
Navigationsmidler
Himmellegemer
Søen, vinden og fuglene
Vejrforudsigelser
>Baggrund>Polynesisk navigation og søfart

Navigationsmidler
Forfatter: Klaus Bjørn Jakobsen
Sidst revideret: 09-09-2003

For at fastslå hvor skibet befinder sig, og i hvilken retning man sejler, har navigatører brug for indikatorer uden for skibet. Så længe man kan se land er dette ikke et problem. På åbent hav må man derimod søge andre fænomener i omgivelserne, som navigatøren kan tyde. I moderne tid har man sat kunstige stjerner op i form af satellitter for at afhjælpe navigatøren i hans arbejde. Før dette måtte man læse og finde et system i de forskellige naturfænomener, som kunne observeres fra skibet. De polynesiske navigatører har generelt haft et meget omfattende kendskab til den natur, de bevægede sig i, men i den konkrete navigation har der selvfølgelig været nogle hovedemner.


Søg

Sprog
English
Dansk