Home


Polynesien i et historisk perspektiv
Polynesisk navigation og søfart
Ara-Moana i Fransk Polynesien
Projektets historie
Tekniske specifikationer for Ara-Moana
Diasshow fra bygning af Ara Moana
>Baggrund

Polynesisk navigation og søfart
Forfatter: Klaus Bjørn Jakobsen
Sidst revideret: 09-09-2003

Forskningen i de tidlige polynesiske rejser og bosættelser af øerne i Stillehavet har hovedsageligt drejet sig om at eftervise, hvorfra den oprindelige polynesiske befolkning udsejlede, og ad hvilke ruter udsejlingen foregik. Forskning i de traditionelle polynesiske navigations og søfartskundskaber har derimod været begrænset og har først i de senere år for alvor fået opmærksomhed. Problemet har været, at både de store polynesiske dobbeltkanoer og kendskabet til den traditionelle navigation og sømandskab efterhånden er næsten forsvundet.

Forskningen baseres derfor nu hovedsageligt på forskelligt kildemateriale fra tidlige opdagelsesrejsende, som så skibene og interviewede navigatørerne. Man forsøger desuden ved hjælp af computersimulationer og på rekonstruktioner af dobbeltkanoer, at sejle og navigere på traditionel vis. Det har i øvrigt vist sig at der stadig findes enkelte isolerede øer, hvor beboerne i mindre udriggerkanoer stadig navigerer og sejler på traditionel vis, og også her har man altså kunne indsamle viden (Feinberg 1988).


Søg

Sprog
English
Dansk

Tilhørende links
Navigation
Navigatøren
Navigationsmidler
Himmellegemer
Søen, vinden og fuglene
Vejrforudsigelser